Β AVAILABLE PETS

🧑 FOSTERS NEEDED 🧑
We are 100% out of foster space - & - can't help them without you ❣

So if you're not quite ready to adopt...
...but have some room in your heart & home...Β 

🐾🐾  help us, help them 🐾🐾

🀍  Apply to Foster & Save a Life 🀍 

πŸ™πŸ™πŸ™ πŸ™πŸ™πŸ™

Our current cherishables:
(we are a FOSTER-based rescue, so ALL our cats & dogs need fosters - please help us help them!!!)
We are ready for our forever home. Check us out and submit your application on our Adopt page!

Deuce

(I'm a girl!)

London

(I'm a boy!)

Toro

(I'm a boy!)

Sake

(I'm a boy!)

Blue

(I'm a girl!)

Dakota Jean

(I'm a girl!)

Astro

(I'm a girl!)

Camille

(I'm a girl!)

Link

(I'm a boy!)

Flora

(I'm a girl!)

Antonia

(I'm a girl!)

Silva

(I'm a boy!)

Penny

(I'm a girl!)

Tarragon

(I'm a boy!)

Rosemary

(I'm a girl!)

Mr. Kitty

(I'm a boy!)

Coraline

(I'm a girl!)

Luna Belle

(I'm a girl!)

Suzy

(I'm a girl!)

Mabel

(I'm a girl!)

Fiona (& Liona)

(I'm a girl!)

Liona (& Fiona)

(I'm a girl!)

Mung

(I'm a girl!)

Cranberry

(I'm a girl!)

Magda

(I'm a girl!)

Zsa ZsaΒ 

(I'm a girl!)

Eva

(I'm a girl!)

Kerchak

(I'm a boy!)

Cinder

(I'm a girl!)

Sage

(I'm a girl!)

Stormy

(I'm a girl!)

Skye

(I'm a girl!)

Gizmo

(I'm a boy!)


Bo

(I'm a boy!)

Luke

(I'm a boy!)

Daisy

(I'm a girl!)

Anise

(I'm a girl!)

Lady Jane Grey

(I'm a girl!)

Sean Connery

(I'm a boy!)

Pyewacket

Whiskey

(I'm a boy!)

Valentina

(I'm a girl!)

Oscar

(I'm a boy!)

Eleanore

(I'm a girl!)

Bowie (& Sydney)

(I'm a boy!)

Sydney (& Bowie)

(I'm a boy!)

Coming Soon:
We are almost ready: Apply as a "Foster -> Adopt" if you can foster until we're ready, or send us a "Pre-Adoption" application!Β 

Reece


Twix


Snickers


KitKat


Jelly Belly

(I'm a boy!)

Jolly Rancher

(I'm a boy!)

Dove

(I'm a girl!)

Almond Joy

(I'm a girl)

Clark

(I'm a boy!)

Henry

(I'm a boy!)

Baby Ruth

(I'm a girl!)

Coming Soon


Coming Soon


Coming Soon


Coming Soon


Coming Soon


Coming Soon


Coming Soon


Fish

(I'm a boy!)

Chips

(I'm a boy!)

Jaques (Jaq)

Octavian (Gus)

Coming Soon

Coming Soon

Special Needs /Timid/ Working Cats:
Available, we just need a little extra TLC or a special kind of home!

Paloma
Special Needs: Fractured tail
(Temp incontinence issues)
I'm still perfect,
just healing!

Alfalfa
(I'm a boy!)
Indoor/Outdoor
A friendly workin' man!

Tyche

(I'm a girl!)

Indoor/Outdoor/Scaredy Cat
With a Foster

Massai
Small nose w/ chronic URI

(I'm a girl!)
Shy but sweet

Minerva McGonagall

(I'm a girl!)
Shy but sweet

Cardamom
(I'm a girl!)

Indoor/Outdoor/Scaredy Cat
I'm a workin' gal!

Camille

(I'm a girl!)
I have Asthsma

Flame

(I'm a girl!)
Shy but sweet


Whiskey

(I'm a boy!)
Vestibular/Balance issues

Valentina

(I'm a girl!)
Shy but sweet

Available Pups:
We are ready for our forever home. Check us out and submit your application on our Adopt page!

Max
(I'm a boy!)

On Hold...

Bella
(I'm a girl!)

With a Foster

Sherman
(I'm a boy!)

With a Foster

Monkey
(I'm a boy!)

With a Foster

Pending Adoptions/Wait-Listed:
We've got some serious inquiries and are currently on hold.Β 

Stormy
Adoption Pending

Oliver
Adoption Pending

Tuxi

(I'm a boy!)

Keenan

(I'm a boy!)

Fauna
Adoption Pending

Opal
Adoption Pending

Spark
Adoption Pending


Sonic
Adoption Pending

Tiny (& Rebel)
Adoption Pending

Rebel (& Tiny)
Adoption Pending

Adele Dazeem
Adoption Pending

MattyBraps
Adoption Pending

Megamind
Adoption Pending

Pebble
Adoption Pending

The Rock
Adoption Pending

Midnight
Adoption Pending

Bellissima
Adoption Pending

Oreo Sr.
Adoption Pending

Marshall

Kildare

Frank Comet

Lucky Jack

Funga
Adoption Pending

Ester
Adoption Pending

Williams
Adoption Pending

Olly
Adoption Pending

Jazzy Jaz
Adoption Pending

Henry Orion

Larry Star

Yuki

(I'm a girl!)

Aristotle

Chappy

(I'm a boy!)

Ruby

Rosie

Baby

Buddy

Snowie

Runty

Biggie

Spark

Char

Calypso
Adoption Pending

Portia
Adoption Pending

Billy Jack

Bean
Adoption Pending

Harvest
Adoption Pending

Starr

Adoption Pending

Marcel
Adoption Pending

Lentil
Adoption Pending

Claude
Adoption Pending

Charlie
Adoption Pending

Button
Adoption Pending

Pinto
Adoption Pending

Toblerone

Roca

Elvis
Adoption Pending

Soot
Adoption Pending

Meadow

Big Ange

Smokey
Adoption Pending

Ash

Boba
Adoption Pending


Jasmine
Adoption Pending

Kasha

Brigid

Simba

Oregano
Adoption Pending

Rocky

JacquelineΒ 

Buttercup

Hunter

Almond
Adoption Pending

Cashew
Adoption Pending

Coconut
Adoption Pending

Hazelnut
Adoption Pending

Bella II
Adoption Pending

Ginger

Adoption Pending

Pepper

Adoption Pending

Sage

Adoption Pending

Sunny
Adoption Pending

Gravy
Adoption Pending

Maggie

Hopey

Lola

Bitsy

Rocky II

Magic
Adoption Pending

Chai

Adoption Pending

Matcha
Adoption Pending

Molly


Malone

Hermes

Zeus

Violet

Adoption Pending

Petunia

Adoption Pending